OBNOVENÍ ČINNOSTI - od 10. 5. 2021

OBNOVENÍ ČINNOSTI - od 10. 5. 2021

OBNOVENÍ ČINNOSTI - od 10. 5. 2021

10.05.2021

Od pondělí 10. 5. 2021 nám MZ ČR a MŠMT umožnilo obnovit činnost.
Ve vnitřních prostorách mohou děti pracovat ve skupinkách po 3 a venku ve skupině až 20 osob.
Testovat nebudeme.
Ve vnitřních prostorách není nutné dokladovat, že bylo dítě testováno. Rouška bude zatím nutná. 
Pro venkovní aktivity ve skupině 20 osob bude zapotřebí doložit čestné prohlášení zákonných zástupců - viz příloha.
Průběžně vás budeme mailem informovat, které kroužky lze otevřít.
Věříme, že se postupně podaří obnovit větší část našich činností. Moc se na vás těšíme!

10.5.2021 INFORMACE MŠMT

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 5_2021.pdf 

 

Zpět